ÖDÜNÇ - İADE - UZATMA


Ödünç İşlemleri ve Kuralları


Kütüphanemize üyeliği gerçekleştirilmiş tüm kullanıcılarımız, Muğla Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kitap ödünç alma hakkına sahiptir.

Halk Kütüphanesi aracılığı ile kütüphanemize üye olan dış kullanıcılar işlemleri için Nüfus Cüzdanı / Ehliyet / Pasaport vb. gibi bir kimlik ile başvurmalıdırlar.

Ödünç verme hizmetinden yararlanırken, MSKÜ personel ve öğrenci kimlik kartları aynı zamanda kütüphane üye kartı olarak kullanıldığı için, gösterilmesi zorunludur. Kullanıcıların kimlik kartlarını kaybetmeleri ya da bilgilerinde değişiklik olması durumunda, kütüphaneyi bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Kullanıcılara sadece kendi kimlik kartları üzerinden kitap ödünç verilebilir. Başka bir kullanıcı aracılığı ile ya da başka bir kullanıcı için ödünç kitap alınamaz.

Danışma Kaynakları (Ansiklopedi, Sözlük vb.) dergiler, tezler ve görsel – işitsel kaynaklar, rezerv koleksiyonunda bulunan yayınlar ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içerisinde kullanılabilir veya ücretli fotokopi hizmetinden yararlanılabilir.

Kullanıcılar ödünç aldıkları kitapları özenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdürler. Kaybedilen ya da kullanılamayacak derecede yıpratılan kitapların kullanıcı tarafından yeniden sağlanması zorunludur.

Kullanıcıların ödünç alabilecekleri kitap sayısı ve süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kullanıcılar Kitap Sayısı Ödünç Süresi Uzatma Sayısı
Akademik Personel Doktora Öğrencisi Y.Lisans Öğrencisi 10 30 gün 2
Lisans Öğrencisi İdari Personel Dış Kullanıcı 5 15 gün 2

İade - Süre Uzatma İşlemleri ve Kuralları


Ödünç alınan Kitaplar sadece “Ödünç Verme Birimine” iade edilebilir.

Tüm kullanıcılarımız ödünç aldığı kitapları en geç verilen süre sonunda iade etmekle yükümlüdürler.

İade işlemi, kitabı ödünç alan kullanıcı dışında herhangi biri tarafından da gerçekleştirilebilir.

İade tarihi geçen kitaplar için, her kitap için günlük 50 kuruş gecikme ücreti uygulanır.

Kullanıcılar, ödünç aldığı kitaplar bir başka kullanıcı tarafından ayırtılmamışsa ve iade tarihi geçmemişse ödünç alınan süre kadar 2 kez uzatma yapabilirler.

Süre uzatma işlemi kütüphane web sayfası üzerinden oturum açılarak ya da kitaplarla birlikte ödünç verme birimine başvurarak yapılabilir.

Uzatma işlemleri kitabın iadesine son 5 gün kala başlar.

Lütfen üzerinizde bulunan yayınların takibini ve uzatma işlemlerini http://opac.mu.edu.tr   adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle şahsen, yayınları 2 defadan fazla uzatmanız gerekiyorsa veya bir problem yaşamanız durumunda Ödünç Verme Birimine şahsen başvurarak ya da 211 10 80 numaralı telefondan destek alınız.

E-postalarda yaşanabilecek gecikmeler, yayın üzerinde ayırtma bulunması vb. nedenlerle mağduriyet yaşayabilirsiniz. Lütfen e-posta ile uzatma talebinde bulunmayınız!

Sistemin kullanımı ile ilgili Kütüphane web sayfamız http://library.mu.edu.tr/Files/opac-man.pdf   adresinde yer alan Kullanıcı kılavuzundan yararlanabilirsiniz.