Ziyaretçiler İçin


Üniversitemiz mensubu olmayan kullanıcılar her hangi üyelik olmadan kütüphanemizi kullanabilirler. Ancak kütüphane kaynaklarından kütüphane dışında da ödünç alarak yararlanmak için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan Protokol gereği Halk Kütüphanesi üyeliği olan kullanıcılar, üye olduklarını gösteren bir belge ve geçerli bir kimlik ile Kütüphanemiz Ödünç Verme Birimine başvurabilirler. Muğla Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliği hükümlerini okuyarak kural ve koşullara uyacağına dair taahhütte bulunan ve üyelik formunu doldurarak Üyelik işlemleri tamamlanan kullanıcılar, kütüphanemiz kaynaklarından kütüphane dışında da faydalanabilmektedirler.

Dış kullanıcı üyeliği tamamlanan kullanıcılarımız en fazla 5 (beş) kitabı 15 (onbeş) gün süre ile ödünç alabilirler. Gecikme, kaynakların yıpratılması ya da kaybedilmesi durumunda yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dış kullanıcılar http://opac.mu.edu.tr adresinden TC kimlik numaraları ile oluşturulan hesapları üzerinden üzerlerindeki yayınları takip edebilir, uzatma ya da başka okuyucu tarafından ödünç alınmış yayınlar için ayırtma işlemi yapabilirler. Sistemin kullanımı ile ilgili kullanıcı kılavuzundan  yararlanabilirler

Eğitim ve gezi amaçlı Kütüphanemize gelmek isteyen gruplar/okullar öncelikle randevu almak üzere aşağıdaki telefonlardan onay aldıktan sonra Üniversitemiz Rektörlüğüne resmi yazı / dilekçe ile başvuru yapmalıdırlar.

Telefon Numaraları: 0 (252) 211 10 89 – 211 20 89

Örnek Dilekçe

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

…............. Lisesi …..... Sınıfı olarak …...….. tarihinde saat ...…. da ...…..kişilik grup halinde Üniversiteniz Kütüphanesine eğitim gezisi düzenlemek istiyoruz. Gerekli iznin verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. …./ …./ 20…

             Okul Yetkilisi
             İmza