Deneme Veri Tabanları

Konular: Mimarlık

• Bloomsbury Architecture Library, mimarlık, ürbanizm ve iç tasarım çalışmaları için gerekli bilgileri için öncü bir kaynaktır. • Metin, görsel ve interaktif içerikler arasında çapraz arama seçeneği de olan kaynak, öğrenciler ve akademisyenler için dinamik bir araştırma aracıdır. • A History of Architecture – (Mimarlığın Tarihi), Encyclopedia of Vernacular Architecture (Yerel Mimarlık Ansiklopedisi) gibi temel kaynaklara erişim sunmakta.

Konular: Görsel Sanatlar,Sanat ve Eğlence

• Bu kapsamlı çevrim içi kaynak, M.Ö. 1500 yılından günümüze kadar tüm dünyada görülen tasarım ve el sanatlarına ilişkin eşsiz bir içerik sunmaktadır. • Dikkatli bir şekilde düzenlenen en yüksek kalitedeki metin ve fotoğraf içeriği ile araştırma ve keşfetmeye yönelik sezgisel bir sınıflandırmayı bir araya getirmektedir. • Bloomsbury Design Library; Bloomsbury Design Encyclopedia’yı (Bloomsbury Tasarım Ansiklopedisi) kapsayan güvenilir referans çalışmaları, 60'tan fazla elektronik kitap, o 100'den fazla tasarımcı sayfası, o Tasarımın global tarihini araştırmanıza, keşfetmenize ve anlamanıza yardımcı olacak interaktif bir zaman çizelgesi içermektedir.

Konular: Drama ve Sahne Sanatları

• Tiyatro oyunları, eleştirel analizler ve performansa yönelik nihai çevrim içi kaynak olan Drama Online 2500'den fazla oyun metnine, • Los Angeles Theatre Works tiyatrosundan gelen 360’dan fazla sesli tiyatro oyununa, • Sheakespeare's Globe ve BBC dâhil olmak üzere lider kurumlardan gelen 150 saatten fazla süreye sahip videolara kolay erişim sağlamaktadır. • Karakter Kılavuzları, Kelimeler ve Konuşma Grafikleri içeren eşsiz Oyun Araçları ile Bölüm Kitaplar, daha yakın çalışmalar yürütmeye veya performansa yönelik olarak oyunlar ile ilgilenmenin yeni bir yolunu sunmaktadır. • Dünyaca ünlü Royal Shakespeare Company'den elde edilen 13 canlı prodüksiyon filmini içeren Royal Shakespeare Company Live Collection (RSC Canlı Koleksiyonu) da Drama Online kapsamına dâhildir.

Konular: Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler,İktisat,İletişim ve Medya,İşletme ve Yönetim,Siyaset Bilimi,Sosyal Çalışmalar,Sosyal ve Beşeri Bilimler

Bu eşsiz koleksiyon, Harvard Business Review Press tarafından yayımlanan e-kitaplarının tamamını içermektedir ve 400'den fazla monograf, yeni yayımlanmış e-kitaplar, çalışmalar ve HBR Classics serisinde bulunan 150'den fazla makale derlemesini içeren 600'den fazla e-kitaba* erişim sunmaktadır. Harvard Business Review Press, dünyanın önde gelen küresel yayıncılarındandır ve liderlik, strateji, inovasyon, teknoloji ve yönetim alanlarında yayınlar sunan kendi alanda otorite yayınevidir.

Konular: Halk Sağlığı,Spor ve Beden Eğitimi

Human Kinetics Library, spor ve egzersiz biliminin araştırılması, öğretilmesi ve anlaşılmasını amaç edinmiştir. İnsan kinetiği, bilgiyi artırmak, performansı arttırmak ve dünyadaki tüm insanların sağlık ve zindeliğini artırmak misyonunu geliştirmek için Bloomsbury Dijital Kaynaklar ile birlikte çalışarak üstün bir dijital kaynak aracılığıyla yetkili spor ve egzersiz bilimi içeriği sunar. Bu platformda, yan materyallerin yanı sıra 150'den fazla e-Kitap, öğrencilere ve araştırmacılara fiziksel aktivite, sağlık ve egzersiz bilimi hakkında kapsamlı bir genel bakış ve anlayış sunulmaktadır. İnsan Kinetiği Kütüphanesi, her yıl yeni içerikler eklenerek birçok konuyu kapsar: • Aktif yaşlanma • Anatomi ve biyomekanik • Egzersiz ve spor bilimi • Egzersiz reçetesi, talimatı ve değerlendirmesi • Zindelik ve sağlık • Sporun tarihi, sosyolojisi ve felsefesi • Motor davranış • Beslenme ve sağlıklı beslenme • Fiziksel aktivite ve sağlık • Spor ve egzersiz fizyolojisi • Spor ve egzersiz psikolojisi • Eğlence ve boş zaman • Araştırma yöntemleri, ölçme ve değerlendirme • Spor yönetimi ve spor işi • Spor ve aktiviteler

Konular: Fen Bilimleri,Yaşam Bilimleri,Multidisipliner

2006 yılında yayın hayatına başlayan, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk hakemli video veri tabanı JoVE (Journal of Visualized Experiments)’nin öğrenci eğitimine destek vermek amacıyla hazırlanan tüm Science Education koleksiyonları üniversitemiz IP aralıkları üzerinden deneme erişimine açılmıştır. JoVE dünyada Etki Faktörü değerine (1.184) sahip olan tek video veri tabanıdır. An itibariyle, JoVE içerisinde 10.000’den fazla video makale mevcut olup her ay 150 yeni video eklenmektedir. Günlük olarak güncellenen JoVE içeriğindeki video makaleler, PubMed/Medline, ChemAbstracts, SciFinder ve Scopus gibi otorite kaynaklar tarafından indekslenmekte; Nature, Cell, PNAS ve PLoS gibi bilimsel çalışmalara yön veren yayınlarda atıf gösterilmektedir. İçeriklerin görsel – işitsel olarak kullanıcıya sunulması, daha iyi ve daha kolay anlaşılabilmesine olanak tanımakta ve kullanıcılara vakit kazandırmaktadır. Erişim Tarihleri: 1 Nisan - 15 Haziran 2020

Konular: Hukuk,İşletme ve Yönetim,Politika ve Hükümet

Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (450 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (650 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Konular: Hukuk,İşletme ve Yönetim,Politika ve Hükümet

Legalbank’tan içtihata (1.900.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.) mevzuata (43.000 +) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (23.000 +) , dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.

Konular: Anatomi ve Fizyoloji,Beslenme ve Diyetetik,Biyoteknoloji,Çevre Bilimleri,Eczacılık ve İlaç Bilimi,Fen Bilimleri,Halk Sağlığı,Hemşirelik ve Tamamlayıcı Sağlık Bilimleri,İşletme ve Yönetim,Kimya,Psikoloji,Sağlık ve Tıp,Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp

COVID-19 ile ilgili yetkin içeriğin hızla artan ihtiyacına yanıt verebilmesi için önemli yayıncıların koleksiyonlarından disiplinler arası tam metin makaleleri, tezleri ve diğer içeriklere tek bir yerden keşfi ve erişimini sağlamak amacıyla oluşturulan ProQuest Coronavirus Research Database Üniversitemiz İnternet uçlarından erişime açılmıştır.