Index - Abstract Veri Tabanları

Konular: Bilgi Teknolojileri,Çevre Bilimleri,Eczacılık ve İlaç Bilimi,Güç ve Enerji,İktisat,İletişim ve Medya,İşletme ve Yönetim,Mühendislik,Pazarlama

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

Konular: Fen Bilimleri,Mühendislik,Teknoloji,Yaşam Bilimleri

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

Konular: Multidisipliner

Business Periodicals Index Retrospective™ 1913-1982, işletme tarihi üzerine, hesaplardan teknolojik gelişmeler ve işletme stratejilerine, pazarlama zaferlerinden başarısızlıklarına, şirket profillerine ve büyük yöneticilere kadar zengin bir kaynak özeti sunar. Bu veritabanı, telekomünikasyonun tarihinden küresel otomotiv pazarının yükselişine, uluslararası para sisteminin kuruluşundan dünya çapında kredi sorunlarına kadar günümüz kapitalizmine şekil veren gelişmelerin geniş kapsamına yönelik araştırmalar için çok değerli bir kaynaktır. Bu kaynak 2,5 milyondan fazla makaleden alıntılarla birlikte 1.000'den fazla süreli yayının dizinlerini içerir.

Konular: Çevre Bilimleri,Fen Bilimleri,Ormancılık,Tarım ve Tarım Ticareti,Uygulamalı Bilimler,Veterinerlik,Yaşam Bilimleri

CABI Publishing tarafından oluşturulmuş olan CAB Abstracts (1973 to Present), tarım, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik ve çevre de dahil olmak üzere uygulamalı hayat bilimlerindeki araştırma ve geliştirme literatürünü içermektedir. Kapsamı, 1973'e kadar gitmektedir.

Konular: Eğitim,Etnik ve Kültürel Çalışmalar,Fen Bilimleri,Sosyal ve Beşeri Bilimler,Uygulamalı Bilimler

Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim gibi konuları içerir.

Konular: Din ve Felsefe,Sosyal Çalışmalar,Sosyal ve Beşeri Bilimler,Sosyoloji,Tarih

Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1.300.000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

Konular: Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler,Edebiyat,Etnik ve Kültürel Çalışmalar,İletişim ve Medya,Sosyal Çalışmalar,Sosyal ve Beşeri Bilimler,Sosyoloji

Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur.