Gri Yayınlar

Rapor, tez, bilimsel toplantı bildirileri gibi sınırlı sayıda ve çoğunlukla baskı dışı tekniklerle çoğaltılan, bilinen geleneksel ticari yayın kanalları yoluyla yayımlanmayan, sağlanmaları ve buna bağlı olarak bibliyografik denetimleri zor olan ve biçimleri nedeniyle genellikle bilgi merkezlerinin genel dermesinden ayrı değerlendirilen yayınlardır.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
T.C. Dışişleri Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
T.C. İçişleri Bakanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı