Gri Yayınlar

Rapor, tez, bilimsel toplantı bildirileri gibi sınırlı sayıda ve çoğunlukla baskı dışı tekniklerle çoğaltılan, bilinen geleneksel ticari yayın kanalları yoluyla yayımlanmayan, sağlanmaları ve buna bağlı olarak bibliyografik denetimleri zor olan ve biçimleri nedeniyle genellikle bilgi merkezlerinin genel dermesinden ayrı değerlendirilen yayınlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Rekabet Kurumu
Rekabet Kurumu
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
Bodrum Belediyesi
Yeşilay
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü