HAKKIMIZDA


Kütüphanemiz

Üniversitemizin eğitim – öğretim ve bilimsel faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla; her türlü bilimsel materyali sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak üzere kurulmuş bir birimdir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere; gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlar, sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların ve öğrencilerin kullanımına sunulacak şekilde düzenler ve bilgi kaynaklarından en iyi şekilde faydalanmayı sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya kurum içinde ve dışında hizmet verir.

Misyonumuz:

Üniversitemizin eğitim – öğretim ve bilimsel çalışmalarında, etkinlik ve üretkenliğini artırıcı bilgi ve belge erişim hizmetlerini sağlamak.

Vizyonumuz:

Bilgi ve belge erişim hizmetlerinde, gelişen teknolojileri kullanarak; dünya standartlarında bir üniversite kütüphanesi olmak.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın görevleri, 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33. maddesinde; "Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak, baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak" olarak belirtilmiştir. 7 Ocak 1996 tarih ve 22516 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Muğla Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliği"nde Üniversite kütüphanesinin kuruluş amacı, görev, yetki ve sorumlulukları ile Daire Başkanlığı'nın teşkilat yapısı, kütüphane hizmetlerinin düzenlenmesi ve kütüphaneden yararlanma konuları ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş bulunmaktadır. Adı geçen mevzuat hükümleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmekte olan Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının yetki, görev ve sorumlulukları; Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla, gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmaktır.