Görsel - İşitsel Koleksiyonu


Basılı olmayan materyallerin (CD formatındaki eğitim-öğretim amaçlı materyaller ve tezler, DVD, VCD, CD, disket, video kaset, ses kaseti, plak, müzik kasetleri, filmler v.b) bulunduğu bölümdür. Bu materyallere Süreli Yayınlar biriminden ulaşabilirsiniz.