Staj


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Cumhurbaşkanlığı Kariyer Merkezi Staj Seferberliği Ulusal Staj Programı
kapsamında stajyer kabul etmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Merkezi Ulusal Staj Programı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kütüphanesi, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü öğrencilerine üniversite ve araştırma kütüphanesi stajı yapma imkânı sağlar.

Stajyerler, stajlarını öğrenci ve kurum için uygun olarak belirlenen dönemlerde yaparlar.

Stajyerler stajlarını Üniversitemiz merkez kütüphanesi olan Menteşe Kütüphanesinde yaparlar.

Stajyerlerin staj sonunda kütüphanenin hizmet politikasını öğrenme, mesleki etik ilkeleri kavrama, mesleki teorik bilgilerin uygulamalarını gerçekleştirme, kariyer planlaması, birlikte ve uyumlu çalışma ile sorumluluk alma gibi bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Stajyerler, Koleksiyon Yönetimi, Taşınır Kayıt ve Kontrol, Ödünç Verme, Danışma ve Kullanıcı Hizmetleri Birimleri ile Açık Erişim hizmetleri ofisinde teorik ve uygulamalı olarak eğitim alırlar.

Kütüphanemizde staj yapan öğrenciler, personel için geçerli tüm kurallara uymak zorundadır (mesai saatleri, genel çalışma kuralları vb). Staj programında uyumsuzluk gösteren öğrenciler programdan çıkarılabilir ve tekrar staj başvuruları kabul edilmez.

Stajyerler aşağıdaki alanlarda eğitim görürler. Staj süresi stajyerin öğrencisi olduğu Üniversite tarafından belirlenir.

1. Oryantasyon


Tanışma ve kütüphane tanıtımı,

Kütüphane koleksiyonu,

Devlet Memurlarının uyması gereken kurallar,

Çalışma ortamına kişilerarası ilişkiler

Mesleki etik ilkeler

İlgili mevzuat.

2. Koleksiyon Yönetimi Birimi


Seçim - Sağlama ve Satın Alma


Birim hakkında genel bilgi,

Seçim ve Sağlama politikası,

Yayın sağlama talep yöntemleri,

Taleplerin bibliyografik denetimi,

Taleplerin kütüphane koleksiyonundan kontrolü,

Yayınların fiyatlarının tespiti ve maliyet hesabı,

Firmalardan fiyat teklifi istenmesi,

Değerlendirme ve sipariş,

Gelen siparişlerin kontrolü ve muayenesi,

Kütüphaneye sağlanan elektronik ve basılı kaynakların ödeme işlemleri,

Bağış kabul koşulları, yayınların seçim ve işlemlerinin yapılması (Uygulamalı),

Seçilen bağış yayınların kütüphane koleksiyonunda taranması,

Raftan kontrol edilmesi,

Fiyatlandırma,

Liste oluşturma,

Fiyat tespit tutanağı oluşturma,

Kabul edilen yayınların taşınır ve aidiyet işlemleri,

Başka kurum ya da kuruluşlara bağış yayın gönderme işlemleri,

Depo yönetimi,

Birim istatistiklerinin hazırlanması,

3. Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Taşınır işlemleri, aidiyet işlemleri

Devir işlemleri

Koleksiyon istatistiklerinin hazırlanması

Kataloglama ve Sınıflama Birimi


Kataloglama ve sınıflama biriminin genel bir tanıtımın yapılması,

Kütüphanecilikte kataloglama terimleri,

Sınıflama sistemleri,

LC sınıflama tablosu hakkında bilgilendirme,

MARC,

RDA ve AACR2,

KOHA kütüphane otomasyon sistemi ile kataloglama,

Z39.50 MARC transferi,

Elle kataloglama örnekleri,

Kataloglama ve sınıflandırma işlemleri biten yayınların sırt etiketi ve iade fişlerinin hazırlanması,

Güvenlik bandı uygulanması,

Teknik işlemleri biten yayınların okuyucuların hizmetine sunulmak üzere rafa çıkarılması.

Birim istatistiklerinin hazırlanması

Süreli Yayınlar Birimi


Süreli yayın ve gör-işit materyallerin abonelik veya satın alınmasıyla ilgili süreçler,

Bağış ya da satın alma yoluyla sağlanan materyallerin (gör-işit ve basılı süreli yayınlar) seçimi ve ayıklanması,

Sağlanan süreli yayınların sistem kaydının oluşturulması,

Süreli Yayınlar raf düzeni (gör-işit ve basılı süreli yayınların saklanması, fiziki erişimi)

Süreli yayınların takip (Claim) süreçleri,

Süreli yayınların kataloglanması,

Gör-işit materyallerin kataloglanması,

Süreli yayınlar bölümüne ait materyallerin (gör-işit ve basılı dergi) güvenlik ve fiziki erişim için tanımlayıcı etiketlerinin oluşturulması,

Yayıncı duyurularının takibi ve web sitesinde yayımlanması,

Bilgisayar salonu yönetimi,

Fotokopi ve çıktı hizmetleri, telif haklarının korunması.

Birim istatistiki verilerinin hazırlanması

4. Ödünç Verme Birimi


Etik kurallar ve kişisel verilerin korunması,

Okuyucuların üye kayıtlarının yapılması,

Üye formlarının arşivlenmesi,

Ödünç verme, iade ve uzatma işlemleri,

Ayırtma (rezerve koyma) işlemleri,

Gecikmiş yayın işlemleri,

İlişki kesme işlemleri,

İade gelen yayınların rafa çıkış işlemleri,

Kullanıcı ile iletişim,

Uygulama örnekleri,

Birim istatistiki verilerinin hazırlanması.

5. Danışma ve Kullanıcı Hizmetleri Birimi ile Elektronik Kaynaklar


Birim hakkında genel bilgilendirme,

Raf düzeninin sağlanması,

Kütüphane kullanımı ve katalog tarama,

Kullanıcılardan gelen soruların cevaplanması,

Rafta bulunamayan yayınlara ilişkin işlemler,

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kütüphane oryantasyon eğitimlerinin planlanması ve uygulanması,

Bireysel veya grup olarak talepte bulunan araştırmacılar için yüz yüze veya çevrimiçi kütüphane kullanım ve elektronik kaynak (veri tabanı) eğitimleri,

Elektronik kaynaklara vekil sunucu (Proxy) veya YETKİM ile yerleşke dışı erişim,

Kaynakça hazırlama programları (Mendeley, Zotero) kullanıcı eğitimleri,

İntihal Programları (Turnitin, iThanticate, İntihal.net) kullanıcı hesapları yönetimi ve danışma hizmeti,

E-kaynak kullanım istatistikleri takibi,

Yeni veri tabanları deneme erişimleri sağlama ve takibi,

Belge sağlama (makale, bildiri, kitap bölümü vb.),

Kütüphaneler arası ödünç işlemleri (ILL), ANKOS KİTS,

Birim istatistiklerinin hazırlanması ve tüm birimlere ait kütüphane istatistiklerinin Kütüphane yönetim bilgi sistemine işlenmesi,

Web sitesi, e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuru hizmetlerinin yürütülmesi,

Açık erişim kaynak ve veri tabanlarının web sitesi üzerinden duyurulması ve takibi,

Kısmi zamanlı öğrencilerle ilgili işlemler,

Kütüphane web sitesi yönetimi ve kütüphane yönetim bilgi sistemi.

6. Açık Erişim


Açık bilim, açık erişim ve açık arşiv kavramları,

Açık erişim yolları (Altın yol, yeşil yol, platin, elmas yol),

Bir yayının açık erişim olup olmadığının tespiti,

Bir derginin açık erişim kurallarının neler olduğunu gösteren Sherpa/Romeo programının incelenmesi,

MSKÜ kurumsal açık erişim politikası,

MSKÜ Kurumsal akademik açık arşiv sisteminin tanıtımı,

Kurumsal açık erişim arşivi kullanıcı hesapları yönetimi,

Kurumsal açık erişim arşivine veri girişi,

Web of Science, Scopus, PubMED ve TR-DİZİN üzerinden Üniversitemiz adresli yayınların harmanlanması.

Staj Sonunda


Öğrenciler üniversite / araştırma kütüphaneleri ve kütüphaneciliği alanında bilgi ve tecrübe kazanırlar,

Kütüphanecilik mesleğini tanıma, meslekle ilgili gelişmeleri takip etme ve yeni uygulamaların içinde yer alma imkânı bulurlar,

Uygulamalı olarak mesleğin içinde yer alırlar ve mesleki ilgi alanlarına göre kariyerlerini belirleyebilmek için fikir sahibi olurlar.

Not: Kütüphanemizde staj yapan öğrenciler, personel için geçerli tüm kurallara uymak zorundadır (mesai saatleri, genel çalışma kuralları vb). Staj programında uyumsuzluk gösteren öğrenciler programdan çıkarılabilir ve tekrar staj başvuruları kabul edilmez.