Bağış Yayın Kabul Koşulları


 Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve kültürel faaliyetlerini destekler nitelikte yayınlar,

 Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan (sık kullanılan / ders kitabı ya da temel kaynak niteliği taşıyanlar hariç) yayınlar,

 Fen Bilimleri ve teknoloji konulu bilgi kaynaklarından basım tarihi 5 yıldan eski olmayan yayınlar,

 Sosyal Bilimler alanında basım tarihi 20 yıldan eski olmayan yayınlar (Ancak basımı tükenmiş ve koleksiyon için gerekliliği komisyon tarafından uygun görülen bilgi kaynakları için yıl sınırlandırılması uygulanmaz.),

 Çok ciltli eserlerde cilt bütünlüğü tam olan yayınlar,

 Görsel-İşitsel kaynaklardan orijinal ve hasarsız materyaller,

 Süreli yayınların, sayı bütünlüğü tam olan veya mevcut koleksiyondaki eksik /hasarlı sayıları tamamlayan yayınlar,

 Güncel süreli yayınlardan düzenli gönderimin bağışı yapan kişi/kurum tarafından sağlanacağı yayınlar,

Kütüphane Yayın Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilerek “Bağış” olarak kabul edilir.

 Bağış yapılması düşünülen kaynaklarla ilgili önceden aşağıda verilen iletişim kanalları ile bağlantıya geçilerek bağış kabul, bağışlanacak koleksiyonun nitelikleri, ulaşım ve kargolama seçenekleri değerlendirilmelidir.

 Bağış olarak gelen ve Komisyon tarafında değerlendirilerek kabul edilen yayınlar teknik ve ayniyat işlemleri yapılarak hizmete sunulur,

 Kütüphanemize yapılması düşünülen kütüphane materyalleri dışındaki bağışlarla ilgili idare ile görüşülerek koşullar birlikte değerlendirilmelidir.

 Bağış yapan kişi veya kurumların özel yer istekleri, koleksiyonun raf bütünlüğünün bozulmaması açısından kabul edilemez,

 Kaynağı bağışlayan kişi ya da kuruluşun ismi bilgi kaynağı üzerine kaydedilir.

 Gerekli durumlarda bağış yapılacak bilgi kaynaklarının yerinde seçilmesi için personel görevlendirilebilir,

 Yıpranmış, eksik sayfalı, fiziksel olarak sağlıklı görülmeyen, genel ahlak ve hukuki kurallara, milli birlik ve beraberliğe aykırı, ya da fotokopi ile çoğaltılmış yayınlar kabul edilmez,

 Koleksiyona dâhil edilmeyen bilgi kaynakları ulaştırma giderleri bağışçı tarafından karşılanmak koşulu ile bağış yapan kişiye iade edilebilir,

 Bağış sahibinin kabulü halinde ihtiyaç fazlası bağış yayınlar Kütüphane'nin inisiyatifi doğrultusunda ihtiyaç duyan başka kütüphanelere gönderilebilir,

 Fiziksel olarak hasarlı ya da içerik olarak güncelliğini yitirmiş yayınlar geri dönüşüme gönderilir.

Bağış Yayın Talep Koşulları


 Kütüphanede fazla nüsha, içerik vb. nedenlerle bulunan kaynaklardan Kurum, Kuruluş, Sivil Toplum Kuruluşları bağış yayın talebinde bulunabilirler,

 Bağış Talebi başvurusu yazılı olarak yapılır,

 Bağış talep başvurusunda Adres, İletişim Kurulacak kişi, Telefon ve e-posta bilgileri ile Kargo firma tercihi ayrıntılı olarak belirtilmelidir,

 Bağış olarak gönderilen yayınlara “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin Bağışıdır” kaydı düşülmelidir.

 Bağış olarak talep edilen yayınların kargo bedeli talep sahibi tarafından karşılanır,

İletişim

Emre Seven
Kütüphaneci

MSKÜ Menteşe Kütüphanesi
Sağlama Birimi
Tel:0252 211 1076
e-posta: emreseven@mu.edu.tr