Basılı Dergi Koleksiyonu


Dergi, günlük olmayan, en fazla 12, 6, 4, 3, 2 aylık, standart olarak aylık, 15 günlük, haftalık basılan süreli yayındır. Kütüphanemize gelen dergi, gazete, bülten, v.b. süreli yayınların okuyucu hizmetine sunulması ve depolanarak korunması hizmeti Süreli Yayınlar birimi tarafından yürütülmektedir. Rafta alfabetik olarak sıralanmıştır. Dergilerin güncel ve arşiv sayıları aynı katta yer almaktadır.

Kütüphanemize abonelik ve ya bağış olarak temin edilen basılı dergilere erişmek için tıklayınız