Belge Sağlama


Kütüphaneler arası işbirliği (ILL), Üniversitemizdeki akademik çalışmaları desteklemek amacıyla, kütüphanemizde bulunmayan kitap veya makalelerin yurt içindeki ya da yurt dışındaki kütüphanelerden sağlanması hizmetidir. Üniversitemizde tam zamanlı olarak çalışan akademik personel Kütüphaneler arası işbirliği hizmeti yoluyla diğer üniversite kütüphanelerinden kitap ödünç isteğinde bulunabilirler.

Araştırmacılar aşağıdaki form ile kitap ya da makale isteklerini iletmelidir.

Makale ve Kitap istekleriniz için; İstek Formu

KÜTÜPHANELERARASI İŞBİRLİĞİ (ILL) KURALLARI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Personeli Yararlanma Koşulları;

1.İstekte bulunulmadan önce kitabın koleksiyonumuzda olmadığı kütüphane kataloğu ve elektronik kaynaklardan kontrol edilerek kesinleştirilmelidir.

2.Diğer araştırma kurumlarından kitap ödünç almak isteyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademik personeli talebini, Kütüphaneler arası İşbirliği’nden sorumlu kütüphaneciye kütüphane web sitemizdeki “ILL Kitap İstek Formu” ile iletir.

3.Ödünç alma süresi, ödünç alınabilecek kitap sayısı ve süre uzatımı ile ilgili koşullar, istekte bulunulan kütüphanenin politikasına bağlıdır. (Süreli yayınlar, nadir eserler, kısa süreli ödünç verilen (rezerv koleksiyonu) kitaplar ve müracaat kaynakları ve gör-işit materyalleri ödünç alınamaz).

4.Ödünç alınmak istenen kitap, kütüphanemize ulaştığında, kullanıcıya telefon ya da eposta ile haber verilir.

5.Kitabın iade süresinin uzatılması için, iade tarihinden en az 1 hafta önce ilgili kütüphaneciye uzatma isteği bildirilmelidir.

6.İstekte bulunan kullanıcı, getirilen ve iade edilen kitapların kargo ücretini ödemekle yükümlüdür.

7.Gecikme, yıpranma veya kayıptan doğacak her türlü cezai sorumluluk talep sahibi tarafından karşılanır.

Ödünç getirtilen yayınların zamanında iade edilmemesi, yıpratılması ya da kaybedilmesi kurumsal bazda ambargoya sebep olabildiğinden; kaynakların özenli ve süresi içerisinde kullanılması önemlidir.

Diğer Kütüphanelerin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Menteşe Kütüphanesinden Yararlanma Koşulları;

1.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Menteşe Kütüphanesi'nden kitap ödünç almak isteyen kütüphane, Muğla Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliği hükümlerini kabul etmiş sayılır.

2.İstekte bulunulmadan önce kitabın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Menteşe Kütüphanesi koleksiyonunda olup olmadığı Web Katalog’ dan taranarak tespit edilmelidir.

3.Katalog taraması sonuç sayfasında, kaynağın cilt/kopya bilgileri alanında Ödünç verilme durumu Herkes Alabilir olmalıdır.

4.Aşağıda listelenen kaynak türleri ödünç verilmez ve bunların Web Katalogda cilt/kopya bilgileri Ödünç verilme durumu Ödünç Verilmez olarak belirtilmiştir.

a)Müracaat eserleri, (sözlük, ansiklopedi, indeks, vb.),

b)Süreli yayınlar (dergi, gazete, haber bülteni, vb.),

c)Ders kitapları,

d)Ayırtılmış (rezerv) kitaplar,

e)Birim kitaplıklarında bulunan kaynaklar.

f)Basılı ya da basılı olmayan tezler,

g)Atlas, harita, slâyt gibi gör-işit malzemeler.

h)Katalog taraması sonuç sayfasında, istenen kaynağın cilt/kopya bilgileri alanında Durumu Yayın Kullanılıyor görünüyorsa, kaynak o sırada başka kullanıcı üzerindedir ve istek yapmak için Durumu Kullanılabilir olması beklenmelidir.

i)Kütüphanemizden kitap ödünç almak isteyen araştırmacılar, bağlı bulundukları kurumun ILL yetkilisi kütüphanecisine isteklerini iletirler. Yetkili kütüphaneci, istekleri Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) programından giriş yaparak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Menteşe Kütüphanesi'ne bildirir.

j)Üniversite ve araştırma kurumlarının kütüphanelerine en fazla 10 adet kitap, 30 gün süreyle verilir.

5. Ödünç alınan kitapların süresi üzerinde ayırtma/rezerv yoksa 1 (bir) defa uzatılabilir.

6. Ödünç kitap almak isteyen kütüphanenin hesabında iadesi gecikmiş kitap bulunduğunda, söz konusu kütüphaneden gelecek yeni istekler işleme konulmaz.

7. İade süresi geçen her kitap için günlük 50 Kuruş gecikme cezası alınır.

8. Hesabında gecikmiş kitap bulunan kütüphaneye hatırlatma yazısı e-postayla gönderilir. Hatırlatmalara rağmen kitap iade edilmezse, kayıp kitap prosedürü uygulanır ve bunun için belirlenen ceza ödenmedikçe ve kitap iade edilmedikçe bu kütüphaneden gelen istekler karşılanmaz.

9. Kitapların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek zararlardan (iade süresi geçmesi, hasar görmesi veya -kargo dahil- kayıplardan) istek yapan kütüphane sorumludur.

10. İstekte bulunan kütüphane, gönderilen ve iade alınan kitapların kargo ücretini ödemekle yükümlüdür.

     Daha fazla bilgi için;
     Hatice AKÇA, Kütüphaneci
     Kütüphaneler arası İşbirliği (ILL) Sorumlusu
     Tel: 0252 211 10 89
     E-posta: haticeakca@mu.edu.tr