• Sadece Üniversitemiz akademisyenlerinin talepleri dikkate alınacaktır.
  • Diğer kütüphanelerin taleplerini ANKOS KİTS aracılığı ile göndermeleri gerekmektedir.